Олекс ООД - Фирма за фирмите
Писмени преводи
Предлагаме писмени преводи на повече от 40 езика!
Агенцията за преводи "ОКЕЙ-7" предлага писмени и устни преводи на повече от 40 езика без ограничения във вида и сложността на текста за превод.
Извършваме писмени преводи на следните видове официални документи за страната и чужбина:
Лични документи
1. Общински документи (свидетелства, актове, удостоверения);
2. Документи за образователен статус (дипломи, академични справки, удостоверения, уверения);
3. Съдебни документи (свидетелство за съдимост, съдебни решения, нотариални актове, пълномощни);
4. Договори за покупко-продажба на автомобили, регистрационни талони на автомобили, митнически декларации;
5. Документи за трудов стаж (препис-извлечения, удостоверения, служебни бележки);
6. Медицински документи (удостоверения, справки, епикризи);
7. Банкови документи (банкови референции и др.);
8. Документи, издавани от МВР, прокуратура и следствие (удостоверения, шофьорски книжки, протоколи, разрешителни);
9. Църковни документи (удостоверение за църковно кръщение, удостоверение за църковно венчание);
Фирмени документи
1. Учредителни актове, дружествени договори и устави, търговски договори, бизнес кореспонденция, апостили и документи от всякакъв вид;
2. Счетоводни документи, фактури и др.;
3. Митнически декларации и др. митнически документи;
4. Командировъчни заповеди;
5. Пълномощни и декларации;
6. Решения за вписване в БТПП;
7. Сертификати за качество;
8. Удостоверения за патент;
9. Лицензи;
10. Банкови референции;
11. Регистрационни талони на автомобили;
Текстове
1. Специализирани текстове с юридическа, икономическа, техническа, медицинска и друга насоченост;
2. Художествени текстове;
3. Техническа документация;
4. Търговска документация-факсове, декларации, удостоверения за актуално състояние и др.;
5. Водене на фирмена и лична кореспонденция при гарантирана конфиденциалност;
Начало  |   За нас  |   Услуги  |   Общи условия  |   Поръчка  |   Работа  |   Обратна връзка  |   Контакти  |   Карта на сайта  |   Връзки  |   Въпроси
© 1998-2008 Агенция за преводи и легализация OKAY7 разработен от Dazzle Work Ltd.