Олекс ООД - Фирма за фирмите
Цени
Цените ни са умерени, конкурентни
Цената за писмен превод се изчислява по ценова листа, на база една страница от превода, съдържаща 1800 писмени знака, включително интервали. Броят страници лесно можете да контролирате в електронния вариант на текста с функцията Word Count от менюто Тools на Microsoft Word.
Броят физически страници от превеждания и преведения материал не са база за изчисляване на цената.
Цената се формира като сбор от няколко сегмента:
- група на съответния език;
- спецификата /специализиран, неспециализиран/ и сложността на текста;
- видът на преводната услуга: стандартна, експресна;
Естествено, предлагаме отстъпки за количество и постоянни клиенти.
Групи езици:
1. английски, немски, френски, руски;
2. испански и италиански;
3. гръцки, румънски, сръбски, хърватски, македонски;
4. всички останали европейски езици;
5. турски, китайски;
6. всички останали световни езици
С оглед на срока на изпълнение предлагаме 2 вида услуги:
1. експресна - в рамките на 8 работни часа;
2. стандартна - в рамките на 24 часа;
При превод на многостраничен текст за определяне на вида на услугата: експресна/ стандартна използваме следната норма за превод на ден: 1 ден-седем страници.
Цената за легализация и заверки се образува от:
1. вида на документа и държавните такси за заверка в съответната инстанция;
2. броя на необходимите заверки;
3. стойността на куриерската услуга;
Заплащането на поръчката в лева можете да извършите по няколко начина:
- чрез пощенски запис на адрес:
ОКЕЙ-7 ЕООД
Бул. "Княгиня Мария-Луиза" № 44, партер
София 1504
- чрез банков превод на сметка:
ОКЕЙ-7 ЕООД
Банка: "ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ" АД - клон "Мария Луиза"
Банков код: BPBIBGSF
Банкова сметка: BG41BPBI79401059260301
- плащане в брой в нашия офис
- чрез нашия куриер във вашия офис
Начало  |   За нас  |   Услуги  |   Общи условия  |   Поръчка  |   Работа  |   Обратна връзка  |   Контакти  |   Карта на сайта  |   Връзки  |   Въпроси
© 1998-2008 Агенция за преводи и легализация OKAY7 разработен от Dazzle Work Ltd.