Олекс ООД - Фирма за фирмите
Заверки
Извършваме необходимите заверки на документите във всички инстанции
Ние извършваме всичко необходимо, за да придобие вашият документ, издаден от България (български документ) такъв вид, че преводът му да бъде легализиран.
Затова извършваме всички изискуеми и необходими куриерски услуги по заверки на българските документи в съответните инстанции - заверки с Апостил в Дирекция "Консулски отношения" и Министерство на правосъдието, заверки на официални документи във всички държавни институции и учреждения на Р България, заверяваме преведения и легализиран от Консулски отдел документ в консулските представителства в Р България на тези чужди държави, за които това е изискуемо. Осигуряваме нотариално удостоверяване на копия на вашите документи.
Снабдяваме документите ви с държавни таксови марки, в случаите, в които това е изискуемо, така че да ви спестим времето и натоварването с този ангажимент.
Заверката на документите в Дирекция "Консулски отношения" на МВнР и в съответните български държавни учреждения и консулски представителства на чужди държави в Р България гарантира признаването валидността на българските официални документи в чужбина.
Кои документи най-често трябва да бъдат заверявани?
- акт за раждане;
- акт за граждански брак;
- удостоверение за семейно положение;
- диплома;
- приложение на диплома;
- академична справка;
- свидетелство за съдимост;
- документи, издавани от съдилища;
- нотариално заверени пълномощни и декларации;
- банкови референции и удостоверения;
Начало  |   За нас  |   Услуги  |   Общи условия  |   Поръчка  |   Работа  |   Обратна връзка  |   Контакти  |   Карта на сайта  |   Връзки  |   Въпроси
© 1998-2008 Агенция за преводи и легализация OKAY7 разработен от Dazzle Work Ltd.