Агенция за преводи "ОКЕЙ-7" е професионална агенция за езикови преводи с дългогодишен и богат опит. Агенцията ни е специализирана да осигурява качествени легализирани преводи от и на български език, както и легализация с апостил и заверки на български документи за чужбина във всички български държавни инстанции и чужди посолства.
Лицензираната агенция за езикови преводи и легализация "ОКЕЙ-7" предлага писменни и устни преводи от и на английски, немски, френски, руски, испански, италиански, сръбски, македонски, китайски, турски, румънски, гръцки, албански, фински, молдовски, холандски, грузински, полски, хърватски, португалски, чешки, датски, шведски, естонски, словашки, словенски, каталонски, украински, латвийски, унгарски, литовски, фламандски, арабски, арменски, норвежки, хинди, виетнамски, персийски, японски, иврит, фарси.
Видове устен превод - симултанен превод, консекутивен превод, придружаване.
Агенцията за превод и легализация "ОКЕЙ-7" извършва преводи на следните лични документи: писмен превод на общински документи, превод на свидетелства, превод на актове, превод на удостоверения, превод на диплома, превод на академична справка, превод на уверение, превод на съдебни документи, превод на свидетелство за съдимост, превод на съдебно решение, превод на нотариален акт, превод на пълномощно, превод на договори за покупко-продажба на автомобили, превод на регистрационен талон на автомобил, превод на митнически декларации, превод на документи за трудов стаж, превод на медицински документи, превод на удостоверение, превод на справка, превод на епикриза, превод на банкови документи, превод на банкови референции, превод на документ, превод на шофьорска книжка, превод на протокол, превод на разрешително, превод на църковни документи, превод на удостоверение за църковно кръщение, превод на удостоверение за църковно венчание, превод на акт за раждане, превод на акт за граждански брак и др.
Агенцията за превод и легализация "ОКЕЙ-7" извършва преводи на следните фирмени документи: писмен превод на учредителен акт, превод на дружествен договор, превод на устав, превод на търговски договори, превод на бизнес кореспонденция, превод на апостили, превод на документи, превод на счетоводни документи, превод на фактури, превод на митнически декларации, превод на командировъчни заповеди, превод на пълномощни, превод на декларации, превод на решения за вписване в БТПП, превод на сертификати за качество, превод на удостоверения за патент, превод на лицензи, превод на банкови референции, превод на регистрационни талони на автомобили и др.
Агенцията за превод и легализация "ОКЕЙ-7" извършва още: превод на специализирани текстове, превод на юридически текстове, превод на икономически текстове, превод на технически текстове, превод на медицински текстове, превод на художествени текстове, превод на техническа документация, превод на търговска документация, превод на факсове, превод на декларация, превод на удостоверение за актуално състояние, превод на кореспонденция, бизнес кореспонденция, легализацията на превода, легализиран документ, документ за легализация, заверки на документи, апостил, заверки и легализации, официален превод, заклети преводачи, заверка с апостил, нотариална заверка, легализация, заверки и др.